Drents erfgoed

Erfgoedpunt

Een Erfgoedpunt is een speciale ruimte in de bibliotheek waar de plaatselijke geschiedenis centraal staat. Het Erfgoedpunt is voor iedereen gratis toegankelijk tijdens de openingsuren van de bibliotheek.

Het Erfgoedpunt presenteert de lokale geschiedenis en cultuur op een overzichtelijke en aantrekkelijke manier. Historische boeken, informatie over personen in het verleden, digitale historische foto’s, het is allemaal te vinden in het Erfgoedpunt. Het erfgoedpunt is bedoeld om het lokale en regionale erfgoed dichter bij de mensen te brengen. Kijk voor meer informatie op www.erfgoedpunt.nl.

Samenwerking met historische verenigingen

thumb_dhvDe samenwerking tussen de bibliotheek en de lokale historische verenigingen heeft in een aantal plaatsen geleid tot de oprichting van een Erfgoedpunt. Maar er zijn meer manieren waarop de bibliotheek en een historische vereniging kunnen samenwerken.

Geschiedenis en (cultureel) erfgoed mag zich al enige tijd in ruime belangstelling verheugen. Ook in Drenthe is dat het geval. Wat te denken van het indrukwekkend netwerk van professionele, semiprofessionele en amateurinstellingen op het gebied erfgoed en geschiedenis? En de diverse samenwerkingsinitiatieven die de laatste tijd ondernomen zijn met aanpalende organisaties en sectoren?

De bibliotheek werkt samen met: provinciale en gemeentelijke archiefinstellingen, provinciale erfgoedhuizen, historische en genealogische verenigingen, onderwijs en allerlei andere culturele instellingen. De afgelopen jaren zijn vanuit de bibliotheek steeds meer samenwerkingsvormen tot stand gekomen in de vorm van erfgoedpunten, ook wel historische informatiepunten genoemd. Behalve in de vorm van erfgoedpunten kan de samenwerking met de historische vereniging(en) ook bestaan uit:

  • een spreekuur van de historische vereniging in de bibliotheek;
  • het inrichten van tentoonstellingen over lokale historische thema’s;
  • samenwerking op het gebied van de ontsluiting en presentatie van materialen m.b.t. de lokale historie;
  • het gezamenlijk organiseren van lezingen, diapresentaties, Drentse avonden, enz.

Een overzicht van de historische vereningingen in Drenthe is te vinden op www.drentsehistorischevereniging.nl

Drenthe-collectie

thumb_vlag_DrentheVoor wie meer wil weten over Drenthe, de eigen woonplaats of literatuur zoekt in de streektaal, is in alle bibliotheken een Drenthe-collectie aanwezig waar iedereen gratis gebruik van kan maken.

De omvang varieert van een bescheiden aantal romans en informatieve boeken in de kleinere bibliotheken tot uitgebreide collecties in de grotere vestigingen. In boeken, tijdschriften, dvd's en dergelijke is over veel onderwerpen wel iets te vinden: geschiedenis, genealogie, toeristische informatie of het landschap. De collecties worden regelmatig aangevuld met nieuwe uitgaven.

Wie verder wil zoeken, kan een bezoek brengen aan de Drenthe-ruimte bij Biblionet Drenthe in Assen. Het bezoekadres is:
Brunelstraat 77, Assen
T: (0592) 381111
Geopend: maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 16.30 uur.

Hier is (bijna) alles vinden wat er óver Drenthe of in het Drents is geschreven. Deze Drenthe-collectie bestaat uit meer dan 8.000 boeken, tijdschriften en tijdschriftartikelen, cd’s en video’s, op het gebied van geschiedenis, aardrijkskunde, natuur en landschap, genealogie en het Drents. De collectie groeit nog steeds: van alle materialen die over Drenthe of in het Drents verschijnen, wordt een exemplaar gekocht voor de Drenthe-collectie. De Drenthe-matrialen zijn via de catalogus te vinden.

Drents Archief

Geïnteresseerden in de Drentse geschiedenis of in zijn/haar Drentse voorouders zullen in het Drents Archief een schat aan gegevens ontdekken. De catalogus van het Drents Archief is geïntegreerd in de catalogus van de Drentse bibliotheken en zo ook thuis raadpleegbaar.

 

 

Encyclopedie Drenthe

thumb_ency-drentheInformatie over de Drentse archeologie, politiek, economie, kunst, natuur, sport, geschiedenis en nog veel meer is te vinden in de Encyclopedie Drenthe. Deze staat online op www.encyclopediedrenthe.nl maar is ook in boekvorm te lenen in de bibliotheek.

 

Collectie Hunebedcentrum

Het Hunebedcentrum in Borger beschikt over een grote collectie boeken over hunebedden en aanverwante thema’s. De gegevens van deze boeken zijn ingevoerd in de gezamenlijke catalogus van de Drentse bibliotheken. Deze boeken zijn via het netwerk van bibliotheken beschikbaar voor alle Nederlanders.
 
De collectie boeken in het Hunebedcentrum is bijeen gebracht door het Hunebedcentrum, de Stichting Harm Tiesing uit Borger en de Drents Prehistorische Vereniging te Assen. Door deze samenwerking zijn er nu meer dan duizend boeken en tijdschriften beschikbaar over hunebedden, dolmen, archeologie, prehistorie en aanverwante thema’s. Het is op dit gebied één van de grootste collecties in Nederland.

Het Drents Netwerk Bibliotheken heeft de ambitie om bibliotheken als die van het Hunebedcentrum aan te sluiten op de gezamenlijke catalogus van de Drentse bibliotheken. Zo ontstaat er een steeds groter bestand van boeken met Drentse thema’s (Drenthiana) die ook in nationaal verband de moeite waard is.

Brandscollectie

De Brandscollectie heeft voor een groot deel betrekking op de geschiedenis van Drenthe. Andere thema’s in de collectie zijn ondermeer numismatiek, almanakken, het Prakke-archief, genealogie, Tweede Wereldoorlog, schoolboekjes en poëzie.

De collectie is bijeengebracht door Jans Brands (1933). Op rommelmarkten en veilingen wist hij unieke en kostbare boeken en objecten te verwerven. 

Het Brandscentrum was vele jaren ondergebracht in de Bibliotheek Emmen maar is sinds juni 2011 gevestigd aan de Herenstreek 11A, 7885 AT te Nieuw-Dordrecht.

Openingstijden:
dinsdag t/m vrijdag van 10:00 tot 17:00 uur
zaterdag en zondag van 13:00 tot 17:00 uur

De Brandscollectie is opgenomen in de catalogus van de Drentse bibliotheken.

www.collectie-brands.nl