Voor het onderwijs

Bibliotheek Assen heeft een jarenlange historie op het gebied van educatie. Voor veel instellingen zijn we een bekende en vertrouwde partner. Voorschoolse instellingen, kinderdagverblijven, peuterspeelzalen, primair- en voortgezet onderwijs weten de weg makkelijk te vinden. Ook onze samenwerking met het MBO, HBO is bekend bij velen en met de studenten van de PABO werken we in verschillende projecten nauw samen.

We kunnen veel bieden op het gebied van:

  • leesbeleving
  • leesbevordering
  • informatie
  • mediawijsheid 

 

Met onze eigentijdse digitale mogelijkheden kunnen we veel betekenen voor projecten. Het ontwikkelen van digitale vaardigheden, het samen maken en ontwikkelen van themadossiers in het kader van projecten en arrangementen met partners als Drents Museum en Drents archief.

Onderwijsinstellingen kunnen gebruik maken van collecties als aanvulling op het eigen boekenbezit. Dit kan door middel van een aanvraag voor lees- of projectcollecties.

Asser Bibliotheek op School (ABOS)

In het concept "Asser Bibliotheek op School" zijn we met het primair onderwijs een 3-jarige samenwerking aan gegaan waarbij we de bibliotheek naar de school brengen en samen met het team op school een maatprogramma maken op het gebied van leesbevordering en leesbeleving, collectie opbouw en mediawijsheid. 

Voor een volledig overzicht van de dienstverlening aan het onderwijs raadpleeg je de productencatalogus 

Voor meer informatie over onze dienstverlening, neem je contact op via: educatie@dnk.nl