Tarieven

Te-laat-geld per item per dag | LeengeldenReserveringsberichten | Niet afgehaalde reserveringen
Schadevergoedingsregeling | Gebruik werkplekken - Internet en Officepakket 2010 |
Printen (vanaf een pc) |  Fotokopie |  Verkoop 

Te-laat-geld per item per dag

    Maximale te-laat bedragen per item
Alle materialen               € 0,15  € 4,50
Toptitels € 0,25  € 10,00
Games € 0,15 € 4,50

 Leengelden

Boeken, tijdschriften, luisterboeken, cd's, dvd's, blu-raydisks, cd-rom's games e.d. uit de bibliotheek en uit andere Drentse bibliotheken kun je zonder extra kosten lenen. 

Leengeld betaal je voor:

Boeken van buiten Drenthe                     € 4,50 per item
Cd's / dvd's Muziekweb € 2,50 per titel 
Toptitels € 1,25 per titel per twee weken
Daisyspeler * € 5,00 (+ € 50,00 borg)
E-reader € 5,00 (+ € 50,00 borg)

* Particulieren en instellingen kunnen de Daisyspeler 3 weken lenen. Ook niet-leden kunnen de speler lenen. Zij dienen zich te identificeren en de Bruikleenverklaring te ondertekenen. Het apparaat kan gratis aangevraagd worden. De tarifering: de schijfjes zijn gratis, de te-laat-gelden zijn gelijk aan die van de boeken.


 Reserveringsberichten

Van gereserveerde items die voor je klaarstaan, ontvang je bericht per mail of per post

reserveringsbericht per mail gratis
reserveringsbericht per post gratis, tot nadere berichtgeving.

 Niet afgehaalde reserveringen

Gereserveerde items staan gedurende zeven dagen voor je klaar om af te halen in de Bibliotheek. Daarna vervalt je reservering. Haal je jouw gereserveerde  items binnen deze periode op, dan worden er geen kosten in rekening gebracht. Door de laagdrempelige reserveringsmogelijkheid komt het helaas regelmatig voor dat klanten hun reservering niet ophalen. Het resultaat hiervan is dat anderen onnodig langer moeten wachten op de beschikbaarheid van de items.

Niet afgehaalde reserveringen binnen een week na berichtgeving € 0,50 ingaande 1/1/2017

 

 Schadevergoedingsregeling

Boeken en tijdschriften                               per item te bepalen
Cd's, dvd's, cd-rom's per item te bepalen
Verwijderde of beschadigde chip  € 1,00
Vermiste bijlage cd, dvd of cd-rom € 5,00
Administatiekosten nota € 5,00

Overige tarieven

Gebruik werkplekken - Internet en Officepakket 2010

Bibliotheekleden                                         180 min. per week gratis
Niet-leden € 0,60 per 15 minuten

 Printen (vanaf een pc)

Zwart-wit print A4                                        € 0,10 per pagina (per 30 mei 2017) 

 Fotokopie

Zwart-wit kopie A4                                      € 0,10 per pagina
Kopieën geleverd door bibliotheken buiten Drenthe    kostprijs 

 Verkoop

Plastic tas         € 0,20