Boekenpret

BoekenpretBoekenpret wordt door een groot aantal gemeenten ingezet ter stimulering van de taalontwikkeling van jonge kinderen ter voorkoming van achterstanden. Dit in het kader van de voor- en vroegschoolse educatie (VVE) en het Gemeentelijk Onderwijsachterstandenbeleid of Onderwijs Kansenbeleid. Bibliotheken, peuterspeelzalen, kinderdagverblijven, consultatiebureaus, onderwijsbegeleidingsdiensten en scholen zijn de natuurlijke partners bij de invoering van deze aanpak.

Wat is Boekenpret?

Boekenpret is een bibliotheekprogramma dat jonge kinderen en hun ouders laat ontdekken dat je veel plezier aan voorlezen kunt beleven. De bedoeling is de taalontwikkeling te stimuleren, waardoor de aansluiting bij het (lees)onderwijs vergemakkelijkt wordt en de kinderen de gelegenheid krijgen zich uiteindelijk te ontwikkelen tot goede lezers. 

Voor wie is Boekenpret bedoeld?

Boekenpret is vooral gericht op autochtone en allochtone gezinnen waar weinig aandacht is voor (voor) lezen. Ouders van kinderen in de leeftijd van 0-6 jaar worden via de beroepskrachten, verbonden aan instellingen voor kinderopvang, bibliotheken en scholen, gestimuleerd om thuis voor te lezen.

BoekenbeerBoekenbeer

Alle producten binnen dit project zijn herkenbaar vormgegeven. Wie vertrouwd is geraakt met de Boekenbeer op het consultatiebureau, zal hem ook herkennen in de bibliotheek en later op de peuterspeelzaal. De Boekenbeer moet daarbij steeds de associatie met voorlezen en boeken opleveren, zowel bij de kinderen als de ouders. Naast een handleiding en een tippenboek (in verschillende talen) zijn er veel ondersteunende producten ontwikkeld, zoals een kartonnen wandplaat, een mobile, cd’s, DVD’s, rammel-, bad-, glim- en voelboekjes en vingerpopjes.

Website: Boekenpret