De Voorleeskaravaan

Voorleeskaravaan

Hoe lees ik voor en wat lees ik voor? Waar moet ik beginnen? Met deze vragen worstel je misschien als ouder.

Bibliotheek Assen is samen met partners een voorleesproject "De Voorleeskaravaan" gestart voor ouders die graag wat hulp krijgen bij het voorlezen. Pabo studenten lezen 20 weken achter elkaar wekelijks voor in je gezin. Zo krijgt bij je thuis het voorleesritueel een plek.

Als ouders van kleuters kun je van deze voorleesservice gebruik maken.

Diverse culturele achtergronden en ontmoeting

Met name op gezinnen met verschillende culturele achtergronden is het project gericht.

Als ouder word je intensief betrokken bij de voorleesservice: het doel is dat je enthousiast wordt en zelf gaat voorlezen en dat het voorleesritueel in je gezin een regelmatig terugkerende gebeurtenis wordt.

Binnen dit project ontstaan intensieve contacten tussen mensen met verschillende achtergronden. Studenten en gezinnen met een migratie achtergrond komen op een ongedwongen manier met elkaar in contact. Als student doe je hiermee ook een bijzondere en leerzame ervaring op. Je raakt bekend met de leefwereld van deze kinderen. Voor je toekomstige werk kan dit van groot belang zijn.

Taalontwikkeling

Kinderen die in Nederland opgroeien en een andere culturele achtergrond hebben, moeten een plek krijgen in een samenleving waarin literatuur en geschreven teksten een grote rol spelen. Boekfiguren als  ‘Pluk van de Petteflet’ en ‘De Kleine Kapitein’  leren kennen en zo enthousiast te raken voor boeken en verhalen is voor hen belangrijk.

Door het voorlezen worden kinderen taalvaardiger, krijgen ze een grotere woordenschat en worden hun maatschappelijke kansen vergroot. De ervaring leert dat kinderen door het project meer Nederlands gaan praten en hun taalontwikkeling vooruit gaat.

Activiteiten

Lees hier de berichtgeving van activiteiten rondom de Voorleeskaravaan

Informatie

Voor informatie over deze dienstverlening, neem contact op via: voorleeskaravaan@bibliotheekassen.nl