Kijkwijzer

Kijkwijzer waarschuwt ouders en opvoeders tot welke leeftijd een televisieprogramma of film schadelijk kan zijn voor kinderen.

Kijkwijzer doet dat ten eerste met het geven van een leeftijdsadvies: Alle Leeftijden, 6 jaar, 9 jaar, 12 jaar en 16 jaar. Daarnaast zijn er de pictogrammen die de reden van het advies aanduiden: geweld, angst, seks, discriminatie, drugs- en alcoholmisbruik en grof taalgebruik.
 
De overheid heeft een wettelijke bepaling verbonden aan de verschillende leeftijdsgrenzen. Volgens artikel 240a van het Wetboek van Strafrecht is een bioscoopexploitant strafbaar wanneer hij bijvoorbeeld iemand jonger dan 16 jaar toelaat tot een film met de classificatie 16. Of de persoon begeleid wordt door een ouder of verzorger speelt geen rol. Bij twijfel over de leeftijd mag de bioscoopexploitant om een legitimatie vragen of de toegang weigeren.

Regelgeving

Ook videotheken, winkels en bibliotheken hebben met deze wet te maken en mogen geen dvd’s of games verkopen of verhuren aan kinderen jonger dan de aangegeven leeftijdsgrenzen.

Kijkwijzer

Hoe werkt het in de bibliotheek?

Op dvd’s en games die de bibliotheek uitleent, staat het advies van Kijkwijzer. Dit advies is in het computersysteem van de bibliotheek ingevoerd. Bij het uitlenen wordt een koppeling gemaakt tussen het leeftijdsadvies en de geboortedatum van de lener. Wanneer de Kijkwijzer meldt dat hij/zij te jong is, blokkeert de uitlening.

Zie voor meer informatie: Kijkwijzer