Leren lezen

Cover Mijn kind leert lezenBeginnende lezers

In de bibliotheek staan de leesboekjes voor de beginnende lezers, meestal dus de kinderen van groep 3 en 4 in een aparte kast. Deze leesboekjes hebben op het rugetiket de letter E met daaronder het  AVI-niveau:
S (van Start groep 3)
M3 (van Medio groep 3)
E3 (van Eind groep 3)
M4 (van Medio groep 4)

Niveauvermelding

Om het leesniveau van de leerlingen te bepalen gebruiken veel scholen AVI-toetsen (de letters AVI staan voor Analyse Van Individualiseringsvormen). Het oude AVI-systeem is onlangs vervangen door een nieuw systeem. 

Nieuw uit te brengen boeken zullen door uitgevers alleen nog van een nieuw AVI-niveau worden voorzien. Om boeken op het juiste oude- of nieuwe AVI-niveau voor je kind te vinden, kun je de conversietabel  die in de bibliotheek voorhanden is gebruiken. Vraag ernaar bij de bibliotheekmedewerker. Zij zijn graag behulpzaam bij het vinden van een boek op het gewenste leesniveau.

 

Conversietabel AVI

Om diverse redenen zijn niet alle scholen overgestapt op het nieuwe AVI-niveau.

 Hoe relevant is het AVI Niveau?

Het kiezen van een leesboek op het juiste moeilijkheidsniveau is in de beginperiode van het leren lezen redelijk relevant.

Als een kind wat verder gevorderd is met het lezen, is het exacte AVI-niveau voor de gemiddeld vlotte lezer, zeker bij het individuele lezen thuis, van minder belang. En dan zal de keuze voor boek met een pakkend onderwerp net zo belangrijk zijn. Het AVI-niveau is dan niet meer het belangrijkste criterium bij het uitzoeken van een boek. Pin je als ouder daarom ook niet teveel vast op het exacte AVI-niveau van een boek. Zolang het boek geschikt qua inhoud is voor zijn of haar leeftijd, laat je kind het dan gewoon proberen, lees het voor of lees samen.

Voor kinderen in de hogere groepen met leesproblemen kan de AVI aanduiding in een boek nuttige informatie zijn. Speciaal voor deze kinderen is er in de bibliotheek ook een Makkelijk Lezen Plein.