Check je gegevens

Heb je een nieuw e-mailadres? Of ben je net verhuisd? Check regelmatig of de gegevens die wij van jou hebben nog kloppen, en wijzig deze zo nodig.

Adres wijzigen
Adreswijzigingen kun je op drie manieren aan ons doorgeven

  • Via email
  • In de bibliotheek bij de informatiebalie
  • Schriftelijk: Bibliotheek Assen, t.a.v. ledenadministratie, Postbus 422, 9400AK Assen

Ga je verhuizen naar een nieuwe woonplaats buiten het werkgebied van de Bibliotheek Assen? Dan kun je het abonnement opzeggen. De resterende abonnementsgelden worden gerestitueerd als hier sprake van is.

Correcte gegevens?
Zorg ervoor dat we over je juiste mailadres beschikken. We willen je als gebruiker van Bibliotheek Assen zo goed en zo snel mogelijk informeren en dit doen we het liefst digitaal. Dit scheelt tijd en geld.

Je kunt zelf het bij ons bekende e-mailadres wijzigingen. Daarvoor log in met je pasnummer of gebruikersnaam en wachtwoord. Ga dan onder "Mijn menu" naar "Mijn gegevens". Klik achter het e-mailadres op "wijzig" en vul het juiste e-mailadres in.

Bibliotheekpas verloren
Ben je je bibliotheekpas verloren? Blokkeer de pas dan zo snel mogelijk om te voorkomen dat iemand anders er gebruik van maakt. Dit kan telefonisch via tel: 088-0128888