BussinessBIEB

Bibliotheek Assen heeft voor de zakelijke dienstverlening een speciale merknaam: de BusinessBIEB. Onder deze vlag ontwikkelt de bibliotheek zich meer en meer tot een kennis- en dienstencentrum voor de gehele samenleving waarbij ondernemers een onmisbare factor zijn.  

 

 

 

 

   

 

De bibliotheek ziet haar rol voor de samenleving als verbinder: van burgers onderling, het onderwijs, maar ook tussen partijen in de zakelijke markt en de bevolking. Door kennisuitwisseling, samenwerkingsprojecten en het toegankelijk maken van de bibliotheek voor ondernemers ontstaan er nieuwe succesformules waarbij het mes aan meerdere kanten snijdt: het publiek is gebaat bij de nieuwe vormen van kennisuitwisseling, de ondernemer is gebaat bij het nieuwe podium en de bibliotheek is content voor publiek, onderwijs en zakelijke markt waarde toe te voegen. 

 

 

 

 

 

 

Uiteraard blijft Bibliotheek Assen een onafhankelijke, niet commerciële instelling waarbij de diensten voor het publiek volstrekt onafhankelijk, onpartijdig en neutraal zijn. De privacy van onze leden is gewaarborgd.

De aanpak in Assen is hierin uniek te noemen! Nergens in het land is een vergelijkbare aanpak te vinden. Juist door onze innovatieve aanpak weten we snelle successen voor ondernemers te realiseren.

BusinessBIEB 

“Door een aantal van onze vergaderingen te beleggen in de Asser bibliotheek raken we meer geïnspireerd. Dit leidt tot succesvollere vergaderingen voor ons team!“

Anetta Boonstra, Management Assistent, ABN AMRO District Drenthe